احمد رجبیان

احمد رجبیان     (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه راهسازی 327 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تحلیل سازه ها 2 112008 0 یکشنبه14:30 13:00 شماره کلاس 118عادی/دوشنبه14:30 13:00 شماره کلاس 119عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
تحلیل سازه ها 2 112008 0 یکشنبه16:00 14:30 شماره کلاس 118عادی/دوشنبه16:00 14:30 شماره کلاس 119عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
تحلیل سازه ها 2 112008 0 یکشنبه17:30 16:00 شماره کلاس 118عادی/دوشنبه17:30 16:00 شماره کلاس 119عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
خاک مسلح و روش های اجراء آن 120070 0 دوشنبه12:30 10:30 شماره کلاس 119عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مکانیک خاک 112016 0 دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 119عادی/سه شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 119عادی/ 96/03/27 - 10:30 ترم دوم 1395
مکانیک خاک 112016 0 دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 119عادی/سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 119عادی/ 96/03/27 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه