رضا رحمت خواه

رضا رحمت خواه     (EN Page)

مربی
شماره تماس: 36191631
اتاق: 15
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مقاومت مصالح 151 0 شنبه09:30 07:30 شماره کلاس 203عادی/ 97/10/10 - 10:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه مقاومت مصالح 151 0 نامشخص 97/10/10 - 10:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه مقاومت مصالح 151 0 شنبه11:30 09:30 شماره کلاس 203عادی/ 97/10/10 - 10:00 ترم اول 1397
استاتیک 202 0 شنبه18:00 16:30 شماره کلاس 118عادی/سه شنبه17:30 16:00 شماره کلاس 120عادی/ 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
استاتیک 202 0 شنبه16:30 15:00 شماره کلاس 118عادی/سه شنبه16:00 14:30 شماره کلاس 120عادی/ 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص 98/04/15 - 11:00 ترم اول 1397
مقاومت مصالح 1 778 0 یکشنبه11:00 09:30 شماره کلاس 118عادی/سه شنبه14:30 13:00 شماره کلاس 120عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
سازه های بتن آرمه 1 558 0 یکشنبه16:00 14:30شماره کلاس117عادی/دوشنبه16:00 14:30شماره کلاس117عادی/ 96/03/20 - 10:30 ترم دوم 1395
سازه های بتن آرمه 1 558 0 شنبه12:00 10:30شماره کلاس117عادی/دوشنبه12:00 10:30شماره کلاس117عادی/ 96/03/20 - 10:30 ترم دوم 1395
سازه های بتن آرمه 2 559 0 شنبه10:30 09:00شماره کلاس117عادی/دوشنبه10:30 09:00شماره کلاس117عادی/ 96/03/18 - 10:30 ترم دوم 1395
سازه های بتن آرمه 2 559 0 یکشنبه17:30 16:00شماره کلاس117عادی/دوشنبه17:30 16:00شماره کلاس117عادی/ 96/03/18 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه