امین ربیعی زاده
  • امین ربیعی زاده 

  • | گروه مهندسی مواد |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

کتبمقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه 1058 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه 1058 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
نقشه کشی مهندسی 104827 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
نقشه کشی مهندسی 104827 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه