رضا درخشنده حقیقی
  • رضا درخشنده حقیقی 

  • | گروه مهندسی مواد |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتدروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 100656 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
نقشه کشی مهندسی 104827 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی 111298 0 دوشنبه12:00 10:00 شماره کلاس 207م1عادی/ 96/03/23 - 16:00 ترم دوم 1395
نقشه کشی صنعتی 111298 0 دوشنبه10:00 08:00 شماره کلاس 207م1عادی/ 96/03/23 - 16:00 ترم دوم 1395
نقشه کشی مهندسی 104827 0 دوشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 207م1عادی/ 96/03/09 - 08:00 ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه