مریم محیط پور
  • مریم محیط پور 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : mohitpour [AT] gmail.com

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترومغناطیس 254 0 یکشنبه12:00 10:30شماره کلاس309م1عادی/سه شنبه10:30 09:00شماره کلاس316م1عادی/ 96/03/28 - 08:00 ترم دوم 1395
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
میدانها و امواج 819 0 سه شنبه09:00 07:30شماره کلاس316م1عادی/سه شنبه15:00 13:30شماره کلاس315م1عادی/ نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه