مهرداد محمدی
  • مهرداد محمدی 

  • | گروه مهندسی مکانیک |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتدروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک و مقاومت مصالح 204 0 شنبه18:00 15:00 شماره کلاس 217م1عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 108639 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 شنبه16:30 15:00شماره کلاس216م1عادی/شنبه18:00 16:30شماره کلاس216م1عادی/ 96/03/18 - 13:30 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مقاومت مصالح 1 778 0 شنبه10:30 09:00شماره کلاس217م1عادی/یکشنبه10:30 09:00شماره کلاس209م1عادی/ 96/03/17 - 08:00 ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه