مهدی محرابی

مهدی محرابی     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 09177171165
اتاق: 106 دانشکده مهندسی 1
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بازیابی پیشرفته اطلاعات 930111 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
سیستم های توزیع شده و رایانش ابری 110833 0 پنج شنبه17:15 14:30 شماره کلاس 116م1عادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
سیستمهای عامل پیشرفته 108188 0 پنج شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 116م1عادی/ 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
سیستمهای عامل پیشرفته 108188 0 نامشخص 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
سیگنال ها و سیستم ها 591 0 نامشخص 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار و روش تحقیق 100657 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 597 0 نامشخص 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
مفاهیم پیشرفته در معماری کامپیوتر 1 110840 0 پنج شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 116م1عادی/پنج شنبه14:15 13:00 شماره کلاس 116م1عادی/ 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
امنیت تجارت الکترونیکی 930337 0 پنج شنبه13:00 10:15 شماره کلاس 117م1عادی/ 96/03/18 - 10:30 ترم دوم 1395
امنیت تجارت الکترونیکی 930337 0 پنج شنبه10:14 07:30شماره کلاس117م1عادی/ 96/03/18 - 10:30 ترم دوم 1395
بینائی کامپیوتر 930365 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 117م1عادی/ 96/03/27 - 10:30 ترم دوم 1395
پردازش موازی 110835 0 چهار شنبه19:30 16:30 شماره کلاس 117م1عادی/ 96/03/27 - 10:30 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه