محمدعلی تبرزد

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 یکشنبه13:00 10:15شماره کلاس119م1عادی/ 96/03/18 - 13:30 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
شبکه های کامپیوتری 100907 0 یکشنبه10:15 09:00 شماره کلاس 120م1عادی/سه شنبه10:15 09:00 شماره کلاس 120م1عادی/ 96/03/22 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
معماری کامپیوتر 774 0 یکشنبه16:30 13:30 شماره کلاس 120م1عادی/ 96/03/29 - 10:30 ترم دوم 1395
معماری کامپیوتر 774 0 سه شنبه13:00 10:15 شماره کلاس 120م1عادی/ 96/03/29 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه