میترا زارع

میترا زارع     (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه روشهای اندازه گیری مشخصات پلیمر ها 110577 0 سه شنبه14:30 13:00عادی/ 96/03/07 - 12:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه روشهای اندازه گیری مشخصات پلیمر ها 110577 0 سه شنبه16:00 14:30عادی/ 96/03/07 - 12:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمر ها 110859 0 دوشنبه14:30 13:00عادی/ 96/03/07 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمر ها 110859 0 دوشنبه16:00 14:30عادی/ 96/03/07 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 106976 0 دوشنبه09:15 07:30شماره کلاسآزمایشگاه شیمی آلیعادی/ 96/03/07 - 10:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 106976 0 دوشنبه11:00 09:15شماره کلاسآزمایشگاه شیمی آلیعادی/ 96/03/07 - 10:00 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه رنگ 930182 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 107296 0 سه شنبه11:00 09:30شماره کلاس218عادی/سه شنبه12:30 11:00شماره کلاس218عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی رنگ 930183 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
وسایل اندازه گیری مشخصات ملکولی پلیمر ها 102146 0 سه شنبه09:30 07:30شماره کلاس218عادی/ 96/03/23 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه