غلامحسین خلف
  • غلامحسین خلف 

  • | گروه مهندسی مکانیک |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

 

 

 

1-2 اسفند 76                      دکترای مهندسی مکانیک با گرایش ساخت و تولید

                                         دانشگاه لاف برو ،انگلستان

عنوان رساله دکترا :                مدل سازی نیرو-فازی برای کنترل جوشکاری میگ

Neuro-fuzzy control modeling for gas metal arc welding process

 

2-2  آذر 72                                فوق لیسانس مهندسی مکانیک          

                                                دانشگاه لاف برو ،انگلستان

 عنوان پایان نامه:                   طراحی سیستم تولید متغیر با استفاده از دستگاه جوشکاری اصطکاکی     

    Design of FMS for manufacturing parts using friction welding

 

3-2  آذر 60                                لیسانس مهندسی مکانیک

                                                دانشگاه ایالتی ساوت وست آمریکا

 عنوان پروژه :                              طراحی و ساخت پایه در یل ستونی

 

3- دوره های آموزشی:

1-3 مهندسی فلزکاری، مهر 64 لغایت تیر65 ، جایگا، ژاپن

2-3 هیدرولیک صنعتی، آبان69لغایت آذر 69 اداره کل صنایع فارس

2-3  دوره های آموزشی متعدد در مورد پارکها و مراکز رشد فناوری ، انتقال تکنولوژی، مالکیت معنوی و........

 

4-سوابق شغلی

4-1 مدیر مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از سال 94 تا کنون

4-2 رئیس کانون کارآفرینان  اتاق بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی استان فارس از سال 96 تا کنون

4-3 عضو هیأت علمی تمام وقت گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از سال 92 تاکنون

4-4رئیس مرکز رشد فناوری پارک علم و فناوری  فارس   از سال 1381 تا 1389

5-4  عضو هیات علمی پژوهشکده فرآورده های صنایع تبدیلی و زیست محیطی فارس

6-4  از سال 1361 تا 1381 کارشناس، عضو هیات علمی و مدیر گروه مکانیک سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مرکز شیراز.

7-4 عضو شورای کارآفرینی دانشگاه شیراز از سال 1385 لغایت 1389

8-4 عضو کارگروه فناوریهای نوین کارگروه پژوهش و فناوری استان فارس

9-4 عضو اصلی و دبیر شبکه شورای مراکز رشد و فناوری کشور

10-4 عضو شورای پژوهشی نیروی انتظامی استان فارس

 

5- سوابق پژوهشی و صنعتی

1-5  طراح و مجری پروژه ساخت پمپ بتون دورانی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران _ مرکز شیراز

2-5  طراح و مجری پروژه ساخت اره گچ بری بیمارستانی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران _ مرکز شیراز

3-5  طراح و مجری پروژه نمونه سازی دستگاه جوشکاری اصطکاکی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران _ مرکز شیراز..

4-5  طراح و مجری پروژه تولید نیمه صنعتی دستگاه جوشکاری اصطکاکی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- مرکز شیراز.

این دستگاه برای اولین مرتبه در ایران بر اساس سفارش شرکت فرمان خودرو سپاهان (اصفهان) طراحی و تولید گردید و هم اکنون دستگاه در خط تولید کارخانه فعال میباشد

5-5  مجری پروژه نمونه دستگاه تولید حلقه های بتونی داخل چاه، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران _ مرکز شیراز.

6-5  طراح و مجری پروژه نمونه سازی خشک کن خورشیدی شالی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران _ مرکز شیراز.

7-5  طراح و مجری پروژه طراحی بمنظور ساخت دستگاه پرس تفاله چغندر قند، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران _ مرکز شیراز.

این دستگاه بر اساس سفارش کارخانه قند مرودشت طراحی گردید.

8-5  طراح و مجری پروژه ساخت دستگاه دوبله کن ورقهای فوم پلی اتیلن، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران _ مرکز شیراز.

این دستگاه بر اساس سفارش شرکت کیمیا پلیمر فارس طراحی و تولید گردید و هم اکنون در خط تولید کارخانه فعال میباشد.

9-5 مجری پروژه امکان سنجی استفاده از روش جوشکاری اصطکاکی در پروژه های شرکت نفت وگاز پارس- شرکت نفت و گاز پارس.

این پروژه بر اساس سفارش شرکت ملی نفت پارس جنوبی انجام گردید

10-5 مجری پروژه امکان پذیری ایجاد گارگاههای صنعتی با مشارکت کارگاههای کوچک دانشگاه شیراز

این پروژه بر اساس اولویت های پژوهشی استان انجام گرفت .

11-5 مجری پروژه طراحی و ساخت مکانیزم مناسب جهت پاشش آب آهک بر روی دهانه کنورتور- ذوب آهن اصفهان

این پروژه بر اساس نیاز کارخانجات ذوب آهن اصفهان طراحی ، ساخت ، و نصب گردید و هم اکنون در خطوط تولید دستگاه فعال میباشد.

12-5  همکاری در طراحی و ساخت دستگاه لودکا ریزی کارخانه ذوب آهن اصفهان

13-5 همکار در پروژه باز سازی ماشین آلات تولید فوم کارخانه فارس فوم آباده

12-5 کارشناسی بیش از یکصد پروژه، نظارت علمی بیش از بیست پروژه پژوهشی و تولید نیمه صنعتی در ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران_ مرکز شیراز.

13-5 انجام خدمات مهندسی و مشاوره های صنعتی به تولید کنندگان و صنعتگران استان

6- اختراعات ثبت شده

1-6 دستگاه جوشکاری اصطکاکی چرخشی

2-6 دستگاه تعمیر لوله های نفت زیر آب

7- سوابق آموزشی

1-7  درس جوشکاری رباتیک، سالهای 1375و1376 بخش ساخت و تولید، دانشگاه لافبرو.

2-7  درس دیمونتاژ و مشخص کردن روشهای تولید ، سالهای 1375و1376 بخش ساخت و تولید، دانشگاه لافبرو

3-7  درس بهینه سازی در طراحی ، سیستمهای تولیدی، طراحی برای ساخت و تولید مربوط به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد.

4-7  اتوماسیون صنعتی ، مقطع کارشناسی ارشد ، رشته ساخت و تولید ، سالهای 1385 لغایت 1387

5-7  طراحی برای تولید و طراحی برای مونتاژ ، مقطع کارشناسی ارشد ، رشته ساخت و تولید ، سالهای 1385 لغایت 1387

6-7  مدیریت جامع کیفیت ، مقطع کارشناسی ، مهندسی صنایع ، سالهای 1385 لغایت  1387

7-7 مدیریت انتقال تکنولوژی مقطع کارشناسی ارشد 1389

 

8-7  سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد 1389

9-7    مهندسی صنایع

 

8- انشارات

1-8  ماشین کاری الکترو شیمایی، مجله صنعتگر ، آذر 1365

2-8  سختکاری القایی، مجله صنعتگر، اسفند66 و فروردین 1367

3-8 همایش پارکهای علمی مهر1382   نقش مراکز رشد در توسعه فناوری

4-8  استفاده از روش جوشکاری اصطکاکی در پروژه های نفت و گاز  (در دست تهیه)     

5-8 جوشکاری اصطکاکی جنبشی تجربه ای جدید در صنعت جهان(در دست تهیه)

6-8 بهینه سازی صافی سطح در فرآیند ماشینکاری با تخلیه الکتریکی با استفاده از طراحی آزمایش تاگوچی و تحلیل های آماری آبان 87 همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

7-8 سیسستم های تست غیر مخرب زیر آبی آبان 87 همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

8-8 بهینه سازی تابندگی و انقباض در فرایند تزریق پلاستیک با استفاده از طراحی آزمایش تاگوچی و آنالیز تحلیل واریانس آبان 87 همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

9-8 بررسی و بهینه سازی تعمیر لوله های GRP  در صنایع پتروشیمی، کنفرانس ملی نفت،گاز و پتروشیمی

 

1-Gholam khalaf, J.e. Middle,” Neural network Modeling of temperature distribution for control of gas metal arc welding”, 6th conference of modeling foe casting and welding.

2-Adaptive control of GMAW by neural network modeling. " 15th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2007

 

3- Factors affecting wet welding metallurgy encounter in oil and gas offshore pipline Conference on Mechanical Engineering  Nov 2008

 

4 - Under water welding for offshore pipline problematic encountering  Conference on Mechanical Engineering  Nov 2008

 

 

 

 

 

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
زبان تخصصی پیشرفته 529 0 پنج شنبه09:30 07:30 شماره کلاس 217م1عادی/ 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 108639 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه