بهاره  کامیاب مقدس

بهاره کامیاب مقدس     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 102678 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 518 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
زبان تخصصی 527 0 نامشخص 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
محاسبات عددی 727 0 شنبه11:00 09:00 شماره کلاس 319مهندسی شیمیعادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
ریاضیات پیشرفته 518 0 پنج شنبه14:00 10:30 شماره کلاس 320عادی/ 95/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
ریاضیات پیشرفته 518 0 نامشخص 95/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
ریاضیات پیشرفته 518 0 چهار شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 318عادی/ 95/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 101213 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه