بهاره  کامیاب مقدس
  • بهاره کامیاب مقدس 

  • | گروه مهندسی شیمی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : kamyab [AT] iaushiraz.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
ریاضیات پیشرفته 518 0 پنج شنبه14:00 10:30 شماره کلاس 320عادی/ 95/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
ریاضیات پیشرفته 518 0 چهار شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 318عادی/ 95/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
ریاضیات پیشرفته 518 0 نامشخص 95/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه