رضا جاهدی

رضا جاهدی     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 225
پست الکترونیکی: 

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مقاومت مصالح 151 0 یکشنبه12:30 10:30 شماره کلاس 203 کارگاهعادی/ نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مقاومت مصالح 151 0 یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 203 کارگاهعادی/ نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مقاومت مصالح 151 0 یکشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 203 کارگاهعادی/ نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 پنج شنبه13:30 11:30 شماره کلاس 216م1عادی/ 97/10/22 - 16:00 ترم اول 1397
روش تحقیق،مقاله و رساله نویسی پیشرفته 930139 0 پنج شنبه11:30 09:30 شماره کلاس 216م1عادی/ 97/10/22 - 16:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 108639 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه