محمدمهدی جباری

محمدمهدی جباری     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 0 دوشنبه10:00 08:00 شماره کلاس 404عادی/ 96/03/06 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 0 دوشنبه12:00 10:00 شماره کلاس 404عادی/ 96/03/06 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 0 دوشنبه17:00 15:00 شماره کلاس 404عادی/ 96/03/06 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 0 دوشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 404عادی/ 96/03/06 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 0 چهار شنبه17:30 15:30شماره کلاس402عادی/ 96/03/06 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 0 چهار شنبه15:30 13:30شماره کلاس402عادی/ 96/03/06 - 08:00 ترم دوم 1395
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تکنولوژی عالی بتن 1100291 0 چهار شنبه13:30 10:30شماره کلاس120عادی/ 96/03/28 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه