نوید حسین آبادی

نوید حسین آبادی     (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: 224
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پدیده های انتقال 107310 0 باگروه : :00عادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
روش تحقیق،مقاله و رساله نویسی پیشرفته 1926 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
شیمی فیزیک 110010 0 نامشخص 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی 111298 0 یکشنبه18:00 15:30 شماره کلاس 207م1عادی/ 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
زبان تخصصی 527 0 شنبه17:30 15:30 شماره کلاس 215عادی/ نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه