هاجر حسنی اردکانی

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک 202 0 یکشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 219م1عادی/سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 219م1عادی/ 96/03/28 - 10:30 ترم دوم 1395
استاتیک 202 0 یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 219م1عادی/دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 219م1عادی/ 96/03/28 - 10:30 ترم دوم 1395
استاتیک 202 0 یکشنبه12:00 10:30شماره کلاس219م1عادی/دوشنبه12:00 10:30شماره کلاس219م1عادی/ 96/03/28 - 10:30 ترم دوم 1395
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 یکشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 219م1عادی/دوشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 219م1عادی/ 96/03/18 - 13:30 ترم دوم 1395
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه