رحیم غیور

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک دیجیتال پیشرفته 930467 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
تئوری و فناوری ساخت افزارهای نیم رسانا 930119 0 نامشخص 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
سیستم های مخابرات نوری 589 0 نامشخص 97/10/17 - 16:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
نانو الکترونیک 930144 0 نامشخص 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مباحث پیشرفته در مهندسی برق 2 104807 0 پنج شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 96/03/31 - 08:00 ترم دوم 1395
مباحث پیشرفته در مهندسی برق I 104800 0 پنج شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 96/03/21 - 08:00 ترم دوم 1395
مباحث ویژه در مهندسی برقII 104802 0 پنج شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 96/03/27 - 08:00 ترم دوم 1395
مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی 930120 0 چهار شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 209عادی/ 96/03/21 - 08:00 ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه