فرشاد  پسران
  • فرشاد پسران 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ابزار دقیق 23120159 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
اتوماسیون صنعتی 101353 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
اتوماسیون صنعتی 101353 0 پنج شنبه17:45 15:00عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ریاضیات مهندسی پیشرفته 104859 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ابزار دقیق پیشرفته 930445 0 پنج شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 115م1عادی/ 96/03/31 - 13:30 ترم دوم 1395
ابزار دقیق پیشرفته 930445 0 پنج شنبه13:30 10:30شماره کلاس115م1عادی/ 96/03/31 - 13:30 ترم دوم 1395
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تاسیسات الکتریکی 23120125 0 یکشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 309م1عادی/یکشنبه16:30 15:00 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/23 - 16:00 ترم دوم 1395
تولید انرژی الکتریکی 107114 0 یکشنبه13:00 10:30شماره کلاس210م1عادی/ 96/03/22 - 08:00 ترم دوم 1395
روش تحقیق،مقاله و رساله نویسی پیشرفته 1926 0 پنج شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 209عادی/ 96/03/21 - 10:30 ترم دوم 1395
سیستم های کنترل خطی 590 0 یکشنبه10:15 07:30شماره کلاس210م1عادی/ 96/03/29 - 08:00 ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه