دارا فاضل

دارا فاضل     (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک و مقاومت مصالح 204 0 یکشنبه15:00 13:30شماره کلاس307م1عادی/سه شنبه15:00 13:30شماره کلاس307م1عادی/ 96/03/21 - 13:30 ترم دوم 1395
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
ریاضی مهندسی 517 0 یکشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 216م1عادی/سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 216م1عادی/ 96/03/21 - 13:30 ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه