داود صفری

داود صفری     (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی پل 230 0 یکشنبه12:00 10:00 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/24 - 08:00 ترم دوم 1395
اصول مهندسی پل 230 0 یکشنبه10:00 08:00 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/24 - 08:00 ترم دوم 1395
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تئوری الاستیسیته 1059 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 115عادی/ 93/03/24 - 08:00 ترم دوم 1395
تئوری الاستیسیته 1059 0 چهار شنبه19:30 16:30 شماره کلاس 115عادی/ 96/03/24 - 08:00 ترم دوم 1395
طراحی لرزه ای سازه ها 1070 0 چهار شنبه11:30 08:00 شماره کلاس 115عادی/ 96/03/30 - 08:00 ترم دوم 1395
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه