داود صفری

توضیحات استاد

استادیار مهندسی عمران گرایش سازه

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی پل 230 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
اصول مهندسی زلزله و باد 233 0 یکشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 119م(2)عادی/یکشنبه16:30 15:00 شماره کلاس 119م(2)عادی/ 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص 98/04/15 - 11:00 ترم اول 1397
تحلیل سازه ها 2 112008 0 یکشنبه11:00 09:30 شماره کلاس 119م(2)عادی/سه شنبه11:00 09:30 شماره کلاس 119م(2)عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
تحلیل سازه ها 2 112008 0 یکشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 119م(2)عادی/سه شنبه12:30 11:00 شماره کلاس 119م(2)عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
تئوری الاستیسیته 1059 0 پنج شنبه17:30 14:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص 98/04/15 - 13:00 ترم اول 1397
اصول مهندسی پل 230 0 یکشنبه10:00 08:00 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/24 - 08:00 ترم دوم 1395
اصول مهندسی پل 230 0 یکشنبه12:00 10:00 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/24 - 08:00 ترم دوم 1395
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تئوری الاستیسیته 1059 0 چهار شنبه19:30 16:30 شماره کلاس 115عادی/ 96/03/24 - 08:00 ترم دوم 1395
تئوری الاستیسیته 1059 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 115عادی/ 93/03/24 - 08:00 ترم دوم 1395
طراحی لرزه ای سازه ها 1070 0 چهار شنبه11:30 08:00 شماره کلاس 115عادی/ 96/03/30 - 08:00 ترم دوم 1395
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه