رویا بهروزی

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه سازی پیشرفته 296 0 نامشخص 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
برنامه سازی پیشرفته 296 0 نامشخص 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
برنامه سازی پیشرفته 296 0 نامشخص 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
پروژه فناوری اطلاعات 930136 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ساختمان داده ها 556 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
برنامه سازی پیشرفته 296 0 دوشنبه11:30 10:15 شماره کلاس 15م1عادی/دوشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 117م1عادی/ 96/03/24 - 08:00 ترم دوم 1395
برنامه سازی پیشرفته 296 0 یکشنبه11:30 10:15 شماره کلاس 16م1عادی/یکشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 118م1عادی/ 96/03/24 - 08:00 ترم دوم 1395
برنامه سازی پیشرفته 296 0 دوشنبه10:15 07:30 شماره کلاس 16م1عادی/ 96/03/24 - 08:00 ترم دوم 1395
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 شنبه10:15 07:30شماره کلاس15م1عادی/ 96/03/18 - 13:30 ترم دوم 1395
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 یکشنبه10:15 07:30 شماره کلاس 17م1عادی/ 96/03/18 - 13:30 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
ساختمان داده ها 556 0 شنبه13:00 10:15شماره کلاس17م1عادی/ 96/03/21 - 08:00 ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه