رامین براتی
  • رامین براتی 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
زبان تخصصی برق 107193 0 نامشخص 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
زبان تخصصی برق 107193 0 دوشنبه12:30 10:30شماره کلاس307م1عادی/ 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
سیستم های دیجیتال 2 588 0 نامشخص 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
سیستم های دیجیتال 2 588 0 نامشخص 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
شبکه های عصبی 595 0 نامشخص 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کنترل چند متغیره 930444 0 نامشخص 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سیستم های دیجیتال 2 588 0 یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 316م1عادی/دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 316م1عادی/ 96/03/18 - 16:00 ترم دوم 1395
سیستم های دیجیتال 2 588 0 یکشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 316م1عادی/دوشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 316م1عادی/ 96/03/18 - 16:00 ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کنترل چند متغیره 930444 0 چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/17 - 13:30 ترم دوم 1395
کنترل چند متغیره 930444 0 چهار شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/17 - 13:30 ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه