حمید آزاد

حمید آزاد     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
فرآیندهای تصادفی 930453 0 پنج شنبه16:30 13:30شماره کلاس215م1عادی/ 96/03/21 - 16:00 ترم دوم 1395
فیلتر و سنتز مدار 671 0 شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 210م1عادی/یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 304م1عادی/ 96/03/27 - 13:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مباحث پیشرفته در مهندسی برق 3 104808 0 پنج شنبه13:30 10:30شماره کلاس215م1عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
مخابرات دیجیتال 107124 0 شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 210م1عادی/یکشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 315م1عادی/ 96/03/31 - 08:00 ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

صفحات شخصی استاد

 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه