اشکان شریفی زروانی

اشکان شریفی زروانی     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 101
پست الکترونیکی: 

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
تحلیل غیر ارتجاعی سازه 1063 0 چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 116عادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار و روش تحقیق 100657 0 چهار شنبه16:00 14:00 شماره کلاس 116عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص 98/04/15 - 13:00 ترم اول 1397
مقاومت مصالح 1 778 0 یکشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 116عادی/سه شنبه12:30 11:00 شماره کلاس 116عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
مقاومت مصالح 1 778 0 یکشنبه11:00 09:30 شماره کلاس 116عادی/سه شنبه11:00 09:30 شماره کلاس 116عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تحلیل غیر ارتجاعی سازه 1063 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
تحلیل غیر ارتجاعی سازه 1063 0 چهار شنبه19:30 16:30 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
سمینار و روش تحقیق 100657 0 پنج شنبه12:30 10:30 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/25 - 10:30 ترم دوم 1395
سمینار و روش تحقیق 100657 0 پنج شنبه10:30 08:30 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/25 - 10:30 ترم دوم 1395
سمینار و روش تحقیق 100657 0 پنج شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/25 - 10:30 ترم دوم 1395
سمینار و روش تحقیق 100657 0 پنج شنبه18:30 16:30 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/25 - 10:30 ترم دوم 1395
طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد 1068 0 چهار شنبه11:30 08:00شماره کلاس116عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه