اشکان شریفی زروانی

اشکان شریفی زروانی     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تحلیل غیر ارتجاعی سازه 1063 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
تحلیل غیر ارتجاعی سازه 1063 0 چهار شنبه19:30 16:30 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
سمینار و روش تحقیق 100657 0 پنج شنبه18:30 16:30 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/25 - 10:30 ترم دوم 1395
سمینار و روش تحقیق 100657 0 پنج شنبه12:30 10:30 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/25 - 10:30 ترم دوم 1395
سمینار و روش تحقیق 100657 0 پنج شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/25 - 10:30 ترم دوم 1395
سمینار و روش تحقیق 100657 0 پنج شنبه10:30 08:30 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/25 - 10:30 ترم دوم 1395
طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد 1068 0 چهار شنبه11:30 08:00شماره کلاس116عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه