امیرحسین  قیصری
  • امیرحسین قیصری 

  • | گروه مهندسی برق |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری 108772 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری 108772 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری 108772 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 107110 0 نامشخص 97/10/17 - 16:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه برق 23120242 0 سه شنبه13:30 12:00شماره کلاس104 کارگاهعادی/ نامشخص ترم اول 1397
ماشین های الکتریکی 2 688 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
ماشین های الکتریکی 2 688 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
ماشین های الکتریکی مخصوص 107113 0 نامشخص 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 107190 0 شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 309م1عادی/یکشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 215م1عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 107110 0 شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 309م1عادی/یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 215م1عادی/ 96/03/29 - 16:00 ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
ماشین های الکتریکی مخصوص 107113 0 شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 309م1عادی/یکشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 215م1عادی/ 96/03/24 - 08:00 ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه