علیرضا حاجیانی بوشهریان

علیرضا حاجیانی بوشهریان     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مکانیک خاک 105019 0 یکشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 404عادی/ 96/03/08 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه مکانیک خاک 105019 0 چهار شنبه11:30 09:30شماره کلاس402عادی/ 96/03/08 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه مکانیک خاک 105019 0 چهار شنبه09:30 07:30شماره کلاس402عادی/ 96/03/08 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه مکانیک خاک 105019 0 سه شنبه17:00 15:00 شماره کلاس 404عادی/ 96/03/08 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه مکانیک خاک 105019 0 سه شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 404عادی/ 96/03/08 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه مکانیک خاک 105019 0 یکشنبه17:00 15:00 شماره کلاس 404عادی/ 96/03/08 - 08:00 ترم دوم 1395
پروژه راهسازی 327 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
روش های اجرا گود و سازه نگهبان 120071 0 سه شنبه12:30 10:30 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/17 - 16:00 ترم دوم 1395
طراحی لرزه ای سازه های ویژه 1120011 0 چهار شنبه13:30 11:30 شماره کلاس 117عادی/پنج شنبه16:30 15:30 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/20 - 08:00 ترم دوم 1395
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مقاومت مصالح 1 778 0 یکشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 115عادی/سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/17 - 08:00 ترم دوم 1395
مقاومت مصالح 1 778 0 یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 115عادی/سه شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 117عادی/ 96/03/17 - 08:00 ترم دوم 1395
مهندسی پی 843 0 یکشنبه12:30 10:30 شماره کلاس 115عادی/ 96/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
مهندسی پی 843 0 چهار شنبه16:00 14:00شماره کلاس15عادی/ 96/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه