زهرا عادل پور
  • زهرا عادل پور 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ریزموج وآنتن 107119 0 نامشخص 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 نامشخص 97/10/22 - 16:00 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 نامشخص 97/10/22 - 16:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
شبکه های مخابرات نوری 930607 0 نامشخص 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
ریاضیات مهندسی 521 0 دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 210م1عادی/سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 215م1عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مباحث ویژه در مهندسی برق 1 89105357 0 چهار شنبه16:30 13:30شماره کلاس315م1عادی/ 96/03/28 - 10:30 ترم دوم 1395
مباحث ویژه در مهندسی برقII 104802 0 چهار شنبه10:30 07:30شماره کلاس215م1عادی/ 96/03/31 - 16:00 ترم دوم 1395
مدارهای مخابراتی 738 0 دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 210م1عادی/سه شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 215م1عادی/ 96/03/17 - 16:00 ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه