×

رویدادهای آموزشی

تقویم آموزشی

      با توجه به لزوم ساماندهی امور مربوط به اخذ مجوز و برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 70/24432 مورخ...

۱۳۹۶/۰۵/۱ بیشتر بدانید...

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر همدلی و تشریک مساعی با همه خانواده بزرگ این دانشگاه، گفت: در دوره جدید جرات علمی را به توان علمی کشور و دانشگاه آزاد اضافه خواهیم کرد. دکتر فرهاد رهبر پس از...

۱۳۹۶/۰۴/۲۶ بیشتر بدانید...

  سایت جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به منظور اطلاع رسانی دقیق تر و توسعه ارائه خدمات الکترونیکی مورد نیاز در امور آموزشی، پژوهشی، اداری، دانشجویی، فرهنگی و...،  راه اندازی...

۱۳۹۶/۰۳/۵ بیشتر بدانید...

متن خبر تستی

۱۳۹۶/۰۵/۲ بیشتر بدانید...

متن خبر که به صورت خلاصه در نمایش خلاصه نیز نمایش داده خواهد شد. در صورت وارد کردن خلاصه در تب خلاصه تنها همان متن خلاصه وارد شده نمایش داده خواهد شد.

۱۳۹۶/۰۵/۲ بیشتر بدانید...