سرفصل رشته های دانشکده فنی و مهندسی

  Documents
  Title Description Download
  ساختمان - کارهای عمومی ساختمان Download (8,867.7k)
  ساختمان -کارهای عمومی ساختمان Download (2,079.6k)
  علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر کاردانی Download (1,085.1k)
  علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی Download (2,473.2k)
  کاردان فنی ایمنی صنعتی کاردانی Download (2,199.1k)
  کاردان فنی شیمی - ریاضی کاربردی کاردانی Download (1,635.5k)
  کاردان فنی مکانیک کاردانی Download (14,889.7k)
  کاردان فنی مکانیک - تاسیسات تهویه و تبرید کاردانی Download (1,664.1k)
  کاردانی کاربرد کامپیوتر - ماشین ابزار کاردانی Download (1,560.3k)
  کامپیوتر - نرم افزار کاردانی Download (2,363.4k)
  مکانیک خودرو - نرم افزار کامپیوتر کارشناسی Download (774.9k)
  مهندسی برق - قدرت کارشناسی Download (2,972.4k)
  مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد پیوسته Download (2,135.0k)
  مهندسی برق - مخابرات 1 کارشناسی Download (2,972.4k)
  مهندسی برق - مخابرات -phd دکترای تخصصی Download (813.3k)
  مهندسی برق - مکانیک خودرو کاردانی Download (2,254.7k)
  مهندسی پلیمر - تکنولوژی علوم رنگ کارشناسی Download (2,718.0k)
  مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر کارشناسی ارشد ناپیوسته Download (918.9k)
  مهندسی پلیمر -صنایع پلیمر کارشناسی Download (2,141.2k)
  مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته Download (1,724.1k)
  مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته Download (1,576.9k)
  مهندسی شیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته Download (661.4k)
  مهندسی شیمی دکترای تخصصی Download (518.3k)
  مهندسی شیمی - صنایع پالایش کارشناسی Download (2,856.1k)
  مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت کارشناسی Download (1,930.3k)
  مهندسی صنایع کارشناسی Download (1,071.3k)
  مهندسی صنایع کارشناسی ارشد ناپیوسته Download (955.7k)
  مهندسی صنایع - برنامه ریزی‌ و تحلیل سیستمها کارشناسی Download (2,033.3k)
  مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی Download (1,230.9k)
  مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد ناپیوسته Download (955.7k)
  مهندسی عمران کارشناسی Download (1,712.1k)
  مهندسی عمران - مهندسی سازه کارشناسی ارشد ناپیوسته Download (1,212.1k)
  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی Download (2,473.2k)
  مهندسی مکانیک کارشناسی Download (774.9k)
  مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات کاردانی Download (1,915.3k)
  مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات کارشناسی Download (2,348.9k)
  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کارشناسی ارشد ناپیوسته Download (1,594.6k)
  مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دکترای تخصصی Download (531.8k)
  مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته Download (1,164.5k)